Aviso Legal

Datos da empresa

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, Terra de Sisán SL infórmalle que os seus datos identificativos son os seguintes:

A razón social é Terra de Sisán SL.
B94100377
Domicilio social: C/ Barroso nº 10- Sisán, Ribadumia – 36636 Pontevedra
Teléfono: 986 54 23 54
Correo electrónico para efectos de comunicación:  info@terradeasorei.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e Terra de Sisán SL consideraranse efectivas, para todos os efectos, cando se realicen a través do correo postal ou calquera outro medio detallado anteriormente.

Condicións de acceso e uso

Este aviso legal regula o uso do sitio web (en diante, A WEB), propiedade de Terra de Sisán SL.

A navegación polo sitio web de Terra de Sisán SL atribúe a condición de usuario da mesma e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións recollidas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de libre acceso, non obstante, Terra de Sisán SL condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa páxina web á previa cumprimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, tales como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a Terra de Sisán SL, e ningún deles pode ser entendéndose cedidos ao usuario.dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos os datos comunicados a Terra de Sisán SL e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario comprométese a facer un uso correcto do sitio web de acordo coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá ante Terra de Sisán SL ou ante terceiros, de calquera dano e prexuízo que puidese ocasionar como consecuencia do incumprimento do dito deber.

Política de ligazóns e exención de responsabilidade

Terra de Sisán SL non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través dos enlaces establecidos na súa páxina web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercer ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas web. . Así mesmo, non garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade das páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder a través dos enlaces.

Terra de Sisán SL declara que adoptou todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios do seu sitio web, puidese derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, Terra de Sisán SL non se fai responsable, en ningún caso, dos danos que puidese sufrir o usuario pola navegación por Internet.

Uso de cookies e datos estatísticos

Este sitio web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. *Unicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co fin de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de uso.

Para estes efectos utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Proveedor de Servizos de Internet de Terra de Sisán SL.Con esta información analízase a frecuencia de uso da páxina web do comerciante en función dos datos de conexión, e das seccións máis visitadas. Terra de Sisán SL non utiliza cookies para recoller información do usuario da súa páxina web nin rexistra os seus enderezos IP.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para que sexa informado da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, evitar que se instalen no seu disco duro. Non obstante, para o acceso ao sitio web de Terra de Sisán SL non será obrigatoria a instalación de cookies.

Protección de datos

Infórmase de que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro propiedade de Terra de Sisán SL con enderezo en C/ Barroso nº 10- Sisán, Ribadumia – 36636 Pontevedra, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas polo Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro. O dito ficheiro ten por obxecto a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a elaboración de estatísticas, o envío de publicidade e outras promocións comerciais que Terra de Sisán SL poida realizar no futuro.

Mediante o envío dos citados formularios, o usuario autoriza o envío de información e comunicacións comerciais por correo postal, correo electrónico ou fax sobre os produtos e servizos da empresa.

Así mesmo, Terra de Sisán SL cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou xa non sexan necesarios para a súa finalidade, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter. Persoal.

O usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a Terra de Sisán SL, no seguinte enderezo C/ Barroso nº 10- Sisán, Ribadumia – 36636 Pontevedra, ou a través do seguinte correo electrónico info @terradeasorei.com, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

Terra de Sisán SL adopta os correspondentes niveis de seguridade esixidos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa de aplicación. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e perdas derivados das alteracións que terceiros poidan ocasionar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.

Non hai produtos no carriño