Política de Privacitat

Introducció

La seva privadesa és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions. Els més grans de 14 anys es poden registrar com a usuaris sense previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com a “incapaços legalment”, sempre necessitarem del consentiment patern o del tutor/ao representant legal.

Per a la vostra informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem pels serveis requerits; mai no la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o prèvia autorització; i mai no utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privadesa de forma regular i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions perquè el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, serà suficient la publicació al lloc web del prestador.

Responsable del tractament:

Denominació social : Terra de Sisán SL. ( també el prestador o Terra de Sisán sense distinció)
CIF: B94100377
Adreça social: C/ Barroso nº 10- Sisán, Ribadumia – 36636 Pontevedra
Telèfon: 986 54 23 54
mail: info@terradeasorei.com

Terra de Sisán, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE ), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Mètode d’obtenció de les dades i dades que recomanem:

Les dades que recollim i la manera com les obtenim és la següent:

 1. mitjançant el formulari de registre dusuaris: nom dusuari i correu electrònic.
 2. mitjançant el formulari de recollida de dades per a la botiga online: nom i cognoms, adreça postal, correu electrònic i telèfon.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Finalitat del tractament:

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el vostre consentiment per a cadascuna de les finalitats a l’apartat corresponent de la web:

 1. formulari de contacte:  per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
 2. formulari de registre:  per crear un compte d’usuari i accedir a les funcionalitats del web; 
 3. Si compreu  el producte a través de la nostra pàgina web  www.ventomareiro.com  us demanarem que ens proporcioneu informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.
 4. Altres finalitats  : 
  • Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;
  • Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web enviant-li un cop finalitzada la compra una enquesta de satisfacció;
  • Realització d’anàlisi d’usabilitat de la web, a través de les cookies (esmentades a la política de cookies)
  • Xarxes socials: a l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials

Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de Terra de Sisán .

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” al correu electrònic ressenyat a dalt. 

D’acord amb la LSSICE, Terra de Sisán no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. 

No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades és el seu  consentiment  atorgat en el moment de donar les dades al formulari corresponent per realitzar les finalitats, en el moment de marcat de la casella de verificació.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de privadesa suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà  l’existència prèvia de la relació comercial  establerta entre les parts. .

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Termini de conservació de les dades:

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

Destinataris de cessions o transferències:

Terra de Sisán únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioneu a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors de Terra de Sisán , contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l‟entitat es troba regulat mitjançant un contracte d‟encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat, podent emmagatzemar les dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics:  per fer una anàlisi i mètrica de l’ús que els usuaris fan de la web a través de cookies. La informació que generen i recopilen aquestes galetes sobre l’ús (incloent-hi l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc, ubicada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Muntain View (Califòrnia), CA 94043 dels Estats Units (“Google”) , als seus servidors dels Estats Units.

Drets de les persones interessades:

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant Terra de Sisán  presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@ventomareiro.com , indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS” i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés:  permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió  : permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
 • Dret de cancel·lació:  permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició:  dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s’hi cessi.
 • Limitació del tractament:  comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades  : facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils):  dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (  aepd.es  ).

Informació addicional:

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privadesa és el castellà i gallec. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldran les versions en castellà i gallec.

XARXES SOCIALS

Us informem que Terra de Sisán pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Terra de Sisán es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i prèviament acceptades per lusuari.  

Terra de Sisán tractarà les seves dades per tal d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives dels nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que Terra de Sisán consideri inadequats. 
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Terra de Sisán es reserva la potestat de retirar, sense avís previ, del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats. 

En tot cas, si remet informació personal a través de la xarxa social, Terra de Sisán quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió. 

PUBLICACIÓ DEL TESTIMONI

En cas que l’usuari registrat vulgui publicar la seva opinió a la web, us informem que les dades aportades al formulari corresponent seran tractades per publicar a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris les seves experiències o opinions respecte dels productes. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquest fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. Les dades personals que es publicaran del testimoni seran el nom, cognom i comarca.

Canvis en aquesta política de privadesa

Terra de Sisán es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Terra de Sisán en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu. 

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre Terra de Sisán amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU). 

No hi ha productes a la cistella